تبلیغات
سردار شهید محمد حصاری - یامک فرزند شهید بمناسبت فرارسیدن روز پدر

سردار شهید محمد حصاری
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملكت شما آسیبی نرسد. امام خمینی...الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد.الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

سایت شهیدان حصاری

شکوه سرخ

هیئت رزمندگان اسلام نیشابور

شهدای اصناف وبازار یاران سلسله الذهب

شهیداندرود

یاران عاشق . شهدای ینگجه سرولایت نیشابور

شهدای فدیشه نیشابور

ستارگان خاک باغشن

موضوع: عشقستان -دفاع مقدس -مراسمات -دلنوشته ها -

پیامی پرتعلم اززخم زبانهای آنهائی که دردانشگاههاودیگرمکانها فرزندان عزیز شهیدان بزرگوارمان را همیشه دل آزرده کرده اند.شهیدانی که اگر نبودند عزت وشرف وحیثیت ما درزیر سئوال تاریخ بی جواب میماند واکنون زیر چکمه های دشمنان کثیف وقسم خورده این خاک وبوم لگد مال میشد.خدا میداند اینان چه موقع واقعیتهای زندگی وتاریخ ایران را خواهند فهمید!!!!!چه را باید قهرمانان یک کشورچنین دربین محدودافرادقدرنشناسی  گمنام بمانند وتکرارنامشان برای بعضی ها ازاردهنده باشدکسانی که که اگرهرروز ویانه هرساعت وهرثانیه ازانها بگوئی باز کم است .چرا که ما امنیت واسایش وعزت کنونیمان را مدیون خون وجانثاری انانیم وفرزندانشان تاج سرملتی هستند که همیشه منت دار اناند.

چرا بایدفرزندان قهرمانان این خاک وبوم بجای اینکه با عزت وسربلندی دردانشگاهها ومراکز آموزش عالی باافتخاروبا یک مدال شرف به همه شناسانده شوند ؟باید مثل پدرانشان خودراازدید چشمهای ناپاک ونامحرم  تعدادی بی غیرت ونوکرصفت اجنبی پرست پنهان کنند که نگویند این ها همان سهمیه ای ها هستند؟!!!!!!!!

ایااینان میدانند فرزندان این قهرمانان با چه زحمتی وباچه مشکلاتی تحصیل کرده اند تاخود را به این درجات عالی برسانند که فقط ثابت کنند ما فرزندان همان پدران باغیرتیم.

این نااهلان چه استاد باشند وچه دانشجووچه عوام قلاده نوکری بیگانگان رابرگردن زدند وبی شرمانه ا این خفت رادادمیزنند وبه این دریوزگی افتخارمیکنند!!!!!!!!ننگتان بادای زباله های تاریخ که هیچ ملتی شمارانپسندیده حتی ان کمونیست از خدا بی خبرلائیک!!!!!

فقط برای ما این جای سئوال است که این نوکرصفتان چگونه ودراین کشور

ودرمراکز اموزشی ما ادامه حیات میدهند؟وچگونه وبه دست چه کسانی واردعرصه فرهنگ وعلم ماشده وجسورانه حرمت شکنی میکنند

 

متن پیامک

این زندگی قشنگ من مال شما

ایام سپیدرنگ من مال شما

بابای همیشه خوب من رابدهید

این سهمیه های جنگ من مال شما

تقدیم به تمام فرزندان باعزت ایران.روزپدرمبارک

نوشته شده در پنجشنبه 3 اردیبهشت 1394 توسط به جمال پاك محمدصلوات محمد
مقام معظم رهبری

درباره سایت
آمار سایت
Nasr19