تبلیغات
سردار شهید محمد حصاری - آخرین مرتبه ای که پدرم .....(سکینه حصاری)

سردار شهید محمد حصاری
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملكت شما آسیبی نرسد. امام خمینی...الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد.الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

سایت شهیدان حصاری

شکوه سرخ

هیئت رزمندگان اسلام نیشابور

شهدای اصناف وبازار یاران سلسله الذهب

شهیداندرود

یاران عاشق . شهدای ینگجه سرولایت نیشابور

شهدای فدیشه نیشابور

ستارگان خاک باغشن

موضوع: دفاع مقدس -خاطرات -
آخرین مرتبه ای که پدرم (محمد حصاری ) می خواست به جبهه برود جهت خداحافظی به منزل ما آمد و گفت : دخترم ، دخترت کجاست؟ می خواهم قبل از رفتن او را ببینم . گفتم : پدرجان ، دخترم خواب است، بعد پدرم در حالیکه پوتین هایش به پایش بود روی فرش چهار دست و پا کرد تا خودش را به دخترم رساند . بعد دخترم را بوسید و رفت .


نوشته شده در سه شنبه 5 فروردین 1393 توسط به جمال پاك محمدصلوات محمد
مقام معظم رهبری

درباره سایت
آمار سایت
Nasr19